Obchod

Zaměřujeme se také na nákup a prodej zboží především zemedělského charakteru.


Zejména tedy zemedělské komodity, odpady zemedělských komodit, znehodnocené zboží, odpady po čištění, pícniny a podobné.